نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسليت به همكار گرامى جناب آقاي باقر پور هنر آموز هنرستان مصباح


همكار گرامى جناب آقاي باقر پور هنر آموز محترم هنرستان مصباح تسليت واژه كوچكى است در مقابل غم بزرگ شما. بدينوسيله تسليت ما را در خصوص غم از دست دادن والده محترمتان پذيرا باشيد.