نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل دانش آموزان برتر دبستان دخترانه نوربخش

تجلیل دانش آموزان برتر دبستان دخترانه نوربخشباهدف قدردانی از زحمات وتلاش های بی شائبه ی دانش آموزان طی برنامه ای از دانش آموزان برتر علمی فرهنگی درسی و.. دبستان نوربخش با تقدیم جوائزی تقدیرشد.