نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از پژوهشگران آموزش وپرورش ناحیه دو

تجلیل از پژوهشگران آموزش وپرورش ناحیه دو


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی وپژوهشی وتحقیقی باحضوررئیس تحقیقات استان، مدیرآموزش وپرورش  ،معاون پژوهش وبرنامنه ریزی ،کارشناس تحقیات ناحیه دو از 55فرهنگی برتر در زمینه ی معلم پژوهنده ومقالات علمی پژوهشی با تقدیم لوح سپاس تجلیل شد.