نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از هنرجویان برگزیده مرحله ی تئوری کشوری ناحیه دو

تجلیل از هنرجویان برگزیده مرحله ی تئوری کشوری ناحیه دوبا هدف توانمندسازی وتوجه  به تلاش های ارزنده دانش آموزان ،باحضور معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استالن وکارشناسان حوزه ی مربوطه ،مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ،معاون آموزش وکارشناس متوسطه ناحیه دو وجمعی از مدیران هنرستان ها  طی آئینی از برگزیدگان مرحله ی تئوری کشوری مسابقات علمی وعملکردی ناحیه دو با تقدیم لوح سپاس وجوائزی قدردانی شد.