نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از مسئولین هنرستان فنی شهید چمران

تجلیل از مسئولین هنرستان فنی شهید چمران


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای تکمیل فعالیت های چرخه آموزشی ،مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با همراهی کارشناس مسئول حراست ناحیه باحضور درهنرستان فنی شهید چمران باتقدیم لوح سپاس از زحمات بی شائبه مسئولین این هنرستان قدردانی نمود.