نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از مسئولین تربیت بدنی وانجمن اولیا مربیان ناحیه

تجلیل از مسئولین تربیت بدنی وانجمن اولیا مربیان ناحیههمزمان با تقارن هفته تربیت بدنی و انجمن اولیا مربیان طی آئینی با برنامه ریزی مدیرودانش آموزان  مدرسه طیبه- ریحانه  از زحمات بی شائبه مسئولین تربیت بدنی و انجمن اولیا ومربیان تقدیرشد.