نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از عوامل اجرائی ستاد اسکان


درراستای فعالیت های آموزش وپرورش آئین فرهنگی تجلیل وتقدیر ازعوامل اجرائی ستاد اسکان نواحی یک ودو اعم از مدیران وخدمتگزاران مدارس برگزارشد.

 

آدرس کوتاه: