نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل ازعوامل اجرائی سرود همگانی هنرستان دخترانه یاوری

تجلیل ازعوامل اجرائی سرود همگانی هنرستان دخترانه یاوریبه گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی  باحضور مسئولین  اداره فرهنگی  هنری  اداره کل ومعاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو از زحمات بی شائبه عوامل اجرائی سرود همگانی هنرجویان هنرستان کاردانش یاوری با اهدای جوائزی تجلیل وقدردانی شد. شایان ذکراست  گروه سرودهمگانی هنرستان کاردانش یاوری درسال تحصیلی 95-94حائزمقام اول استان شد.