نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت روز جهانی معلولین

طی آئینی با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو و معاونین این مدیریت از مهدی ابراهیمی تجلیل به عمل آمد و از زحمات وی قدردانی شد 

آدرس کوتاه: