نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت روز جهانى معلولين از همكار داراى معلوليت شاغل در اداره تجليل شد

به مناسبت روز جهانى معلولين از همكار داراى معلوليت شاغل در اداره تجليل شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، به مناسبت فرارسیدن سوم دسامبر روز جهانی معلول، حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش به همراهی معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت، پرورشی و تربیت بدنی و تعدادى از همكاران با حضور در اتاق تلفن خانه محل كار همكار ارجمند مهدى ابراهيمى كه داراى معلوليت است با اهداى لوح تقديرى از زحمات وى قدردانى كردند.