نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به اطلاع هنرآموزان محترم ميرساند نظر به اين كه توليد محتواي دوره هاي آموزشي

به اطلاع  هنرآموزان محترم ميرساند نظر به اين كه توليد محتواي دوره هاي آموزشي

1-الزامات محيط كار با كد 99505763

2- ارتباط موثر با كد 99505762

 3- كار و كار آفريني با كد 99505699

انجام شده و اين دوره ها آماده اجرا  مي باشد، در رابطه با ثبت نام وحضور هنرآموزان محترم در دورهاي فوق نكات ذير مد نظر همكاران گرامي قرار گيرد :

1- با توجه به اين كه تاكنون ثبت نام توسط فراگير انجام مي شده است ، پس از اين، ثبت نام در سامانه توسط كارشناس منطقه صورت مي پذيرد

 لذاهمكاران محترم جهت ثبت نام در اين دوره  يا دوره ها به فرم اختصاصي مربوطه به آدرس :

http://form.yazdedu.ir/view.php?id=306634

و يا سايت اداره به آدرس :

http://n2yazdedu.ir

 

بخش آموزش نيروي انساني   مراجعه و ثبت نام نمايند

توجه : افرادي كه تا كنون ثبت نام نموده اند در صورتي كه ابلاغ تدريس دوره را دارند در دوره شركت نمايند

2- با توجه به سهميه ي مشخص شده از سوي وزارت متبوع   فقط افرادي در دوره شركت نمايند  كه ابلاغ تدريس دوره هاي فوق الذكر را داشته باشند .


3-با توجه به آنكه هنوز كد رشته هاي تدريس آن دوره ها در سامانه LTMS  مشخص نيست ، در حال حاضر هيچ شرطي در شناسنامه دوره ها نمي باشد. لذا امكان ثبت نام همكاران وجود دارد  بديهي است بعد از آنكه كد رشته تدريس در سامانه ايجاد شد ،افراد ثبت نام شده با شناسنامه دوره ، مورد بررسي قرار خواهند گرفت و در صورت نداشتن ابلاغ مربوطه از دوره حذف ميگردند  .

4-با توجه به آنكه اجراي دوره ها بصورت الكترونيكي خواهد بود ؛هنرآموزان محترم از طريق لينك ايجاد شده در قسمت " دوره هاي ثبت نام شده" بايد در فرآيند آموزش قرار گيرند ، زير ا  صرف نمره ي پاياني ملاك نخواهد بود.

5-زمان شروع دوره متعاقبادر سامانه LTMSقسمت اطلاعيه ها اعلام خواهد شد