نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزا ري مراسم انس با قرآن " دبستان شهيد نخعي نژاد"

برگزا ري مراسم انس با قرآن " دبستان شهيد نخعي نژاد"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

با حضور پاكدامن  مسئول كانون رشد آئین فرهنگی تربیتی ومعنوی محفل انس با قرآن با شرکت دانش آموزان شهید نخعی نژاد برگزارشد.