نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاس آموزشی توجیهی طرح توانمندسازی روانی-اجتماعی دانش آموزان

این طرح ویژه مجریان مدارس متوسطه اول و از جمله طرح های حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی می باشد . 

آدرس کوتاه: