نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری ورزش صبحگاهی در دبستان عطائی فر

برگزاری ورزش صبحگاهی در دبستان عطائی فربه منظور ایجاد روحیه با نشاط وتقویت سلامت  جسمی دانش آموزان برنامه ی فرهنگی، ورزش صبحگاهی باشرکت دانش آموزان  دبستان عطائی فر برگزارشد. گفتنی است مدیرآموزش وپرورش وکارشناس مسئول تربیت بدنی ناحیه دو ازاین برنامه بازدید نمودند.