نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات مقدماتی شطرنج "دانش آموزان دختر ابتدائی ناحیه دو"

برگزاری مسابقات مقدماتی شطرنج "دانش آموزان دختر ابتدائی ناحیه دو"مسابقات مقدماتی شطرنج دانش آموزی  ناحیه دو با حضور بیش از هشتاد دانش آموز  دختر دوره های اول و دوم ابتدائی درمحل خانه شطرنج یزد برگزار شد و در پایان نتایج آن به شرح زیر اعلام می گردد:

دوره اول ابتدایی

مقام اول هلیا ابویی از دبستان سید الشهدا پلسداران

مقام دوم حنانه قاسمی از دبستان جواد الاعمه

مقام سوم نرگس خادم آستانه از دبستان جوادالاعمه

دوره دوم ابتدایی

مقام اول فاطمه طلابی از دبستان سید الشهدا پاسداران

مقام دوم مبینا زمانی از دبستان سما

مقام سوم نرگس دهقان از دبستان جواد الاعمه