نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات علمی عملکردی معلمان ناحیه دو

برگزاری مسابقات علمی عملکردی معلمان ناحیه دومسابقات علمی- علمکردی معلمان  ابتدایی (مرحله ی شهرستانی ) ناحیه دو با شرکت 800 نفر در قالب 140گروه برگزارشد. گقتنی است مدیر،معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو و مسئولین ابتدائی  اداره کل آموزش وپرورش از روند برگزاری این مسابقات بازدید نمودند.