نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات طناب زنی ابتدایی دختران ناحیه دو

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی ورزشی صورت گرفت :

مسابقات طناب زنی ابتدایی دختران ناحیه با بیش از 65 نفر در سالن قدس برگزار شد که سرانجام در ماده نمایشی انفرادی

1-سیده سانیا نظری پناه(جوادالائمه)

2-الهام تقی نیا(تفضلی)

3-ریحانه خانی(شیواصبوری)

 

در ماده سرعت30ثانیه

1-درسا راهدار(مطهری)

2-مبینا منصورآبادیان(بستانی)

3-نگار حسینی(تفضلی)

 

و تیمی

1-تفضلی

2-نخعی نژاد

3-مطهری

به مقام های برتر رسیدند.

آدرس کوتاه: