نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری محفل انس باقرآن دبیرستان دکتر بتول امام حسینی

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای ترویج فرهنگ قرآنی با حضور قاری قرآن روحانی فعال فرهنگی آئین فرهنگی محفل انس باقرآن دبیرستان دکتر بتول امام حسینی با مشارکت دانش آموزان این آموزشگاه برگزارشد.

آدرس کوتاه: