نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مانور پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخرسال در دبیرستان فجردانش

این مانور با هدف ترویج فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخرسال و با همکاری سازمان آتش نشانی و دانشگاه علوم پزشکی در دبیرستان فجردانش برگزار گردید . 

آدرس کوتاه: