نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مانور زلزله وایمنی در هنرستان پسرانه مصباح

برگزاری مانور زلزله وایمنی در هنرستان پسرانه مصباحدانش آموزان  هنرستان مصباح همگام با دیگر مدارس استان  با برگزاری نوزدهمین مانور زلزله و ایمنی  مراحل پناه گیری ، فرار سریع و کمک به مصدوم  و... را تمرین کردند.