نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری صبحگاه شهدا"در متوسطه دوره اول شهید فصاحت"

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

باهدف ترویج فرهنگ ایثار وشهادت وآشنایی بیشتر دانش آموزان با مجاهدت ها وجانفشانی های شهدا آئین فرهنگی صبحگاه شهدادر " متوسطه دوره اول  شهید فصاحت" بااجرای چندین ویژه برنامه فرهنگی تربیتی برگزارشد.

 

آدرس کوتاه: