نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سمینار نانو در پژوهش سراي امام جعفرصادق (ع)

برگزاری سمینار نانو در پژوهش سراي امام جعفرصادق (ع)در راستای تکمیل فعالیت های آموزشی چرخه آموزش ، سمينار نانوباشرکت87 نفر از دانش آموزان دختر و پسر متوسطه و 35 نفر از همكاران در پژوهش سراي امام جعفر صادق برگزار شد.

  در ابتدی این سمینارا قيوم زاده در مورد اهميت گرايش به علوم جديد و نقش دانش آموزان در اختراعات و نوآوري مطالبی بیان نمود.درادامه موضوع بحث نانو توسط" خانم دكتر شهسواري" تدريس گرديد. در پايان به مناسبت ايام هفته وحدت به دانش آموزان سيد و با نام محمد جوايزي اهدا گرديد. گفتنی است دراین  سمينار حسيني معاون پژوهشي و برنامه ريزي ناحیه  دونیز حضور یافت و با دانش آموزان و معلمان درخصوص مسائل نوین علم نانو نکاتی مطرح کرد..درپایان  گواهي همايش به مربيان همراه دانش آموز تحويل  گردید.