نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سمینار نانو در پژوهش سراي امام جعفرصادق (ع)


در راستای تکمیل فعالیت های آموزشی چرخه آموزش ، سمينار نانوباشرکت87 نفر از دانش آموزان دختر و پسر متوسطه و 35 نفر از همكاران در پژوهش سراي امام جعفر صادق برگزار شد.

  در ابتدی این سمینارا قيوم زاده در مورد اهميت گرايش به علوم جديد و نقش دانش آموزان در اختراعات و نوآوري مطالبی بیان نمود.درادامه موضوع بحث نانو توسط" خانم دكتر شهسواري" تدريس گرديد. در پايان به مناسبت ايام هفته وحدت به دانش آموزان سيد و با نام محمد جوايزي اهدا گرديد. گفتنی است دراین  سمينار حسيني معاون پژوهشي و برنامه ريزي ناحیه  دونیز حضور یافت و با دانش آموزان و معلمان درخصوص مسائل نوین علم نانو نکاتی مطرح کرد..درپایان  گواهي همايش به مربيان همراه دانش آموز تحويل  گردید.

آدرس کوتاه: