نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره دانش افزائی "تغذيه سالم و سلامت دانش آموزان"


به گزارش کارشناسی ضمن خدمت با هدف توانمندسازی وارتقای دانش ،  دوره ي ضمن خدمت تغذيه سالم و سلامت انش آموزان به میزان 24 ساعت ویژه آموزگاران شاغل درمقطع ابتدايي ومربيان بهداشت و مراقبين سلامت ناحیه دو در مرکز آموزش نیروی انسانی وتحقیاقات امام جعفرصادق برگزارشد. گفتنی است این دوره همچنان ادامه دارد.

آدرس کوتاه: