نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دعای ندبه درمدارس ابتدائی: شهید رجائی - سمانه و برکت (روستای دهنو)


بسمه تعالی

دعای ندبه جمعه 9بهمن 1395 درمدارس ابتدائی :

- شهید رجائی

- سمانه

-برکت _ (روستای دهنو)

منتظر قدوم سبزتان هستیم

آدرس کوتاه: