نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی گردهمائی دبیران کاروفنآوری مدارس دخترانه ناحیه دو

برگزاری جلسه ی گردهمائی دبیران کاروفنآوری مدارس دخترانه ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باهدف ارتقاء ودانش افزائی وتقویت مهارت های آموزشی وعملی در درس کاروفنآوری باحضور جمعی از دبیران این درس گردهمائئ دبیران کاروفنآوری مدارس دخترانه ناحیه دودرمحل نمازخانه مدیریت برگزارشد.دراین گردهمائی دبیران توانمندی ها ومهارت های عملی خودرا به نمایش گذاشتند.گفتنی مسئول گروه های آموزشی متوسطه ناحیه دو نیزدراین گردهمائی حضورداشت.