نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو

برگزاری جلسه ی کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو در راستای افزایش همگرایی ، هم افزایی و هم اندیشی و دست یابی به شفافیت بهینه و موثر تر سومین جلسه ی کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دودرسال اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل  درمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزارشد. دراین جلسه بررسی ساماندهی نیرو و فضاهای آموزشی بر اساس سیاستهای ابلاغی  وزارت متبوع دردستور کارقرگرفت .منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو دراین جلسه با تشکر از حضور اعضا برهما هنگی، یکپارچگی ،وحدت  رویه درساماندهی و برنامه ریزی ورفع مسا ئل ومشکلات تاکید کرد.

 

گفتنی است بررسي و سازماندهي فضاهاي آموزشي(كمبود فضا در دبستانهاي اندرزگو، ولايت و متوسطه علوم معارف اسلامي و فرسودگي دبستان قدس)و سازماندهي پرسنل وظيفه و حق التدريس در دوره ابتدايي ازدیگر موضوعات موردبحث وتبادل نظر دراین جلسه بود.

در ادامه اعضای کمیته برنامه ریزی ناحیه دو نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه موضوعات مطرح شده بیان کردند.