نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هم اندیشی پژوهشسراي دانش آموزي امام جعفر صادق (ع)

برگزاری جلسه ی هم اندیشی پژوهشسراي دانش آموزي امام جعفر صادق (ع)باحضورمعاون فرمانداری شهرستان یزد، شهردارتاریخی یزد، معاون آموزش متوسطه  اداره کل آموزش وپرورش استان ،مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو ،مسئول تکنولوژی اداره کل و مدیر مرکز پژوهشسرای دانش آموزی ،جلسه ی هم اندیشی مرکز پژوهشسراي دانش آموزي امام جعفر صادق (ع) برگزارشد.