نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هم اندیشی "نمایندگان مدیران همیار ابتدا ئی "ناحیه دو

برگزاری جلسه ی هم اندیشی "نمایندگان مدیران همیار ابتدا ئی "ناحیه دو


درراستای تکمیل فعالیت های چرخه آموزشی صورت گرفت :

باحضور معاون آموزش ابتدایی ،همکاران حوزه ابتدایی جلسه ی هم اندیشی  نمایندگان  مدیران همیارابتدا ئی ناحیه درمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزارشد.

علی زارع معاون ابتدائی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو دراین جلسه ضمن تقدیر ازحضور نمایندگان مدیران همیار 

 وتلاش های بی شائبه ،آنان را به کیفی سازی وتعمیق بخشی به مسائل آموزشی  توصیه نمود.درادامه اهم طرح ها، برنامه ودستورالعمل های آموزش ابتدایی به اطلاعشرکت کنندگان  رسانیده شد. همچنین اهداف  طرح همیار دراین جلسه موردتبیین وتشریح قرارگرفت ومقررشد طی برنامه ی جامعی نظارت مستمربرمدارس مجری طرح همیار اعمال گردد.