نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هم اندیشی مشاورین ناحیه دو

برگزاری جلسه ی هم اندیشی مشاورین ناحیه دوبا هدف هم افزایی همفکری وهمگرایی در زمینه های  مشاوره ای تربیتی ،جلسه ی هماهنگی حوزه ی مشاوره تربیتی ناحیه دو با حضور طباطبایی معاون محترم پرورشی و فرهنگی مدیریت ، در محل سالن اجتماعات ناحیه دو برگزارشد.

در ابتدای این جلسه مسئولین هسته مشاوره ناحیه دو ضمن اظهار خشنودی از حضور مشاورین مدارس ، با تبیین وضعیت كنونی مشاوره  درخصوص  طرح ها و برنامه های مختلف حوزه مشاوره اعم از هدایت تحصیلی  و.. درسال تحصیلی آینده ، تعامل افزایی ،کیفیت بخشی به مسائل مشاوره ای گزارش اجمالی  ارائه نمودند.

سپس طیاطبایی  معاون محترم پرورشی و فرهنگی ضمن عرض  وتشکر از زحمات مشاورین ، درزمینه ی  سیاست ها ،طرح ها وبرنامه های  تربیتی مشاوره ای  و هدایت تحصیلی دانش آموزان  توانمندسازی وارتقاء بخشی به مسائل مشاوره  مطالبی را بیان داشت.

گفتنی است در ادامه مشاورین  ، درخصوص مسائل ومشکلات مربوطه  به بحث و تبادل نظر پرداختند.