نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هم اندیشی مدیران مدارس آموزش ازراه دور

برگزاری جلسه ی هم اندیشی مدیران مدارس آموزش ازراه دورچلسه هم اندیشی مدیران مدارس آموزش ازراه دور  ناحیه دو برگزارشد.

" منصور ارجمندی"  مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو دراین جلسه بر ضرورت ایجاد تحول و خلاقیت در مباحث آموزشی تأکید وخواستار تحول و خلاقیت درمباحث آموزشی، و کیفی‌سازی برنامه های مدارس آموزش از راه دور شد. گفتنی است دراین جلسه موضوعات  هماهنگی در برگزاری امتحانات ، کیفیت بخشی به مباحث و برنامه های آموزشی ، بررسی مسائل ومشکلات آموزشی  در دستورکار قرارگرفت ودر خصوص اثر بخشی بیشتر به  فعالیت‌های مدارس آموزش از راه دور تیادل نظر شد.