نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه معاونین فناوری و امور هوشمند سازی مدارس

این جلسه با حضوررئیس اداره فناوری استان و معاون پژوهش و برنامه ریزی ناحیه با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بیش از پیش در تاریخ 98/1/26برگزار گردید. در این نشست معاونین فناوری مدارس نظرات ، مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و ضمن پاسخ به سوالات از زحمات ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

آدرس کوتاه: