نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد شاهد در ناحیه دو

برگزاری جلسه ستاد شاهد در ناحیه دوبه منظور بررسی مسائل ومشکلات آموزشی و... دانش آموزان مدارس شاهد ، جلسه ی مشترک ستاد شاهد نواحی یک و دو باحضور مسئولین بنیاد شهید شهرستان یزد در سالن اجتماعات ناحیه دو برگزارشد.دراین جلسه درخصوص موضوعات وضعیت پیشرفت تحصیلی ودیگر مسائل جاری مدارس شاهد تصمیم گیری شد.