نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی هدایت تحصیلی مدارس دوره اول متوسطه ناحیه دو یزد

این جلسه خاص مدیران و مشاوران مدارس دوره اول متوسطه برگزار گردید.
جلسه توجیهی مدیران و مشاوران مدارس دوره اول متوسطه در مورد هدایت تحصیلی

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دویزد، در این جلسه هادی مطهریان معاون آموزش متوسطه ی این مدیریت به توجیه و تشریح فرمهای شش و هفت ویژه هدایت تحصیلی پرداخت.

در این جلسه که شایق رئیس هسته ی مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان نیز حضور داشت، همچنین خانم مختاری کارشناس هسته  مشاوره ناحیه دو یزد در این جلسه از حضار خواست: در تشکیل فوری کمیته هدایت تحصیلی آموزشگاه خود اقدام کنند.

 وی جدول زمانبندی ثبت نام دانش آموزان را با توجه به اولویت الف : رشته های تجربی - انسانی - معارف در فاصله زمانی 25 تیرماه جاری لغایت 13 مردادماه 99 اعلام کرد که باید مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط کادر مدرسه و ارباب رجوع به انجام رسانند.