نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن "عبادت دانش آموزان دبستان شهید رجائی "

برگزاری جشن "عبادت دانش آموزان دبستان شهید رجائی "در مراسمی با حضور مسئولین آموزشگاه و دانش آموزان ، جشن تکلیف دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی  دبستان شهید رجائی  برگزارشد. گفتنی دراین آیین فرهنگی دانش آموزان مکلف با آداب وفرائض دینی آشنا شدند.