نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن سپاس در دبیرستان دخترانه متوسطه دوره اول شهید دهقان

برگزاری جشن سپاس در دبیرستان دخترانه متوسطه دوره اول شهید دهقانباحضور مدیرآموزش وپرورش ، معاون  وکارشناس آموزش متوسطه دوره اول ناحیه دو،  باهمراهی خانواده ها طی برگزاری جشن سپاس  از دانش آموزان متوسطه دوره اول دخترانه شهید دهقان  که دارای ویژگی های خاص علمی،فرهنگی، ورزشی و اخلاقی بودند با تقدیم جوائزی تجلیل شد.