نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن الفبادبستان دخترانه سمانه

برگزاری جشن الفبادبستان دخترانه سمانه


باهدف تکمیل فعالیت های آموزشی پرورشی صورت گرفت:

آئین جشن پایانی کسب مهارت های یادگیری درتوانایی خواندن ونوشتن دانش آموزان پایه اول ابتدایی دبستان دخترانه سمانه باحضور آموزگاران برگزارشد.دراین مراسم باتقدیم جوائزی از آنان قددردانی شد.