نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره غذای سالم در هنرستان کاردانش یاوری

برگزاری جشنواره غذای سالم در هنرستان کاردانش یاوریبه منظور تقویت مهارت های سبک زندگی در دانش آموزان باحضور مسئولین اداره کل آموزش وپرورش وناحیه دو  جشنواره غذای سالم در هنرستان کاردانش یاوری برگزارشد.