نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آیین مولودی خوانی در دبستان پسرا نه احمد

برگزاری آیین مولودی خوانی در دبستان پسرا نه احمدبه مناسبت پاسداشت آغاز زعامت وامامت حضرت مهدی موعود  (عج)  ،آیین فرهنگی  مولودی خوانی  با حضور ذاکر اهل بیت عصمت وطهارت در دبستان پسرانه احمد برگزارشد.