نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری "آئین بدرقه زائرین کاروان راهیان نور " درهنرستان پسرانه علی اکبر

برگزاری "آئین بدرقه زائرین کاروان راهیان نور " درهنرستان پسرانه علی اکبر


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باحضور جمعی از مسئولین هنرستان پسرانه علی اکبر "آئین فرهنگی بدرقه ازهنرجویان "اعزامی به مناطق عملیاتی جنوب برگزار گردید. گفتنی است قریب به 65هنرجوی هنرستان پسرانه علی اکبر در اردوی راهیان نور شرکت دارند.