نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری المپید ورزشی درهنرستان کاردانش یاوری

برگزاری المپید ورزشی درهنرستان کاردانش یاوریهنرجویان کاردانش یاوری با برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای توانمندی های   ورزشی خود را به نمایش گذاشتند.