نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون علمي آموزشگا ه " دكتر بتول امام حسيني "

برگزاری آزمون علمي آموزشگا ه " دكتر بتول امام حسيني "با هدف ایجاد رقابت سالم میان دانش آموزان ، آزمون علمي  آموزشگا ه " دكتر بتول امام حسيني "  در فضايي آرام  با حضور معاون  آموزشي اداره كل"حاج محمود  زارع " برگزار گرديد .