نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون دانش افزایی مدیران ، معاونین و مربیان مراکز پیش دبستانی

این آزمون  با حضور بیش از 400 نفر و با هدف ارتقای مهارت های حرفه ای مدیران ، معاونین و مربیان مراکز پیش دبستانی در دبستان دخترانه سما برگزار گردید . 

 

آدرس کوتاه: