نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون بهبود عملكرد تحصيلي دبستان حضرت مريم (س)

برگزاری آزمون بهبود عملكرد تحصيلي دبستان حضرت مريم (س)


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باهدف بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  آزمون  پیشرفت تحصیلی پايه هاي چهارم ،پنجم و ششم دبستان حضرت مريم (س) برگزار گرديد.