نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون بهبود عملكرد تحصيلي دبستان حضرت مريم (س)

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باهدف بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  آزمون  پیشرفت تحصیلی پايه هاي چهارم ،پنجم و ششم دبستان حضرت مريم (س) برگزار گرديد.

آدرس کوتاه: