نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی برون مدرسه ای در دبیرستان دخترانه ام هانی

برگزاری اردوی برون مدرسه ای در دبیرستان دخترانه ام هانیباهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی دانش آموزان دبیرستان دخترانه ام هانی  با برگزاری اردوی برون مدرسه ای در شهرستان مهریز  با اهداف مسئولیت پذیری، تقسیم کار ، تحکیم ارتباطات جمعی و مشارکت جوئی  آشنا شدند.