نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري کارگاه آموزشي- توجیهی كار با برد هوشمند "دبيرستان دخترانه حاج کاظم اویسی"

برگزاري کارگاه آموزشي- توجیهی كار با برد هوشمند "دبيرستان دخترانه حاج کاظم اویسی"


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

با هدف توانمندسازی ،تکمیل فعالیت های آموزشی و آشنایی بیشتر دبیران با نحوه ی کار با بردهوشمند مدارس ، کارگاه  آموزشي- توجیهی  كار با برد هوشمند ویژه دبيران" دبيرستان دخترانه حاج کاظم اویسی"ابرگزارگردید. دراین کارگاه آموزشی  دبیران با آخرین برنامه های آموزشی - تکمیلی بردهوشمند آشنا شدند.