نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري كارگاه آموزشي در دبستان پسرانه قرآني بهادري

برگزاري كارگاه آموزشي در دبستان پسرانه قرآني بهادري با حضور اساتيد برتر استان " طباطبايي و تقي طاحونه " سه جلسه کارگاه آموزشی جهت آموزگاران در دبستان قرآنی بهادری  برگزارشد.