نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري جشن هفته "وحدت " دبيرستان علوم ومعارف اسلامي دوره دوم

برگزاري جشن هفته "وحدت " دبيرستان علوم ومعارف اسلامي دوره دوم


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به منظور تکمیل هدف های فرهنگی تربیتی با شرکت خودجوش دانش آموزان دبيرستان علوم ومعارف اسلامي دوره دوم "آئین فرهنگی جشن وحدت" با اجرای چندین برنامه ی فرهنگی برگزارودر پایان به دانش آموزان جوائزی اهداء گردید.