نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري جشن هفته "وحدت " دبستان زکریای رازی

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی:

همزمان با گرامیداشت میلاد پیامبر نور ورحمت وصادق آل عبا امام جعفرصادق (ع)به منظور تکمیل هدف های فرهنگی تربیتی با شرکت خودجوش دانش آموزان "آئین فرهنگی جشن وحدت" دبستان زکریای رازی با اجرای چندین برنامه ی فرهنگی گردید.

 

آدرس کوتاه: