نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري جشن هفته "وحدت " دبستان رباب

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به منظور تکمیل هدف های فرهنگی تربیتی با شرکت دانش آموزان وجمعی از اولیا "آئین فرهنگی جشن وحدت" دبستان  دخترانه رباب با اجرای چندین برنامه ی فرهنگی گردید.

آدرس کوتاه: