نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري "جشن سپاس" دانش آموزان دبستان حضرت ابوالفضل دو

برگزاري "جشن سپاس" دانش آموزان دبستان حضرت ابوالفضل دودرراستای تقویت آموزه های فرهنگی – دینی  مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دختر پایه سوم دبستان حضرت ابوالفضل دو  با حضور مسئولین این آموزشگاه  برگزار شد .در این مراسم  که با اجرای چندین ویژه برنامه فرهنگی همراه بود،دانش اموزان رسیدن به سن تکلیف ، آغاز جشن بندگی و عبادت خدا را جشن گرفتند وبا خدای خود عهد بستند از عبادت و بندگی اش لحظه ای غافل نباشند .در پایان نيز از طرف مدرسه بسته فرهنگی به رسم یادبود به آنها اهدا شد .